Zleć nam przegrywanie z kaset VHS na DVD i uniknij czyhających na taśmy VHS zagrozeń
z VHS na DVD
Duplikacja DVD, nagrywanie DVD
home home
oferta
cennik
referencje
contacts
nagrywanie DVD z VHS - uniknij zagrożeń
zamow
ZAGROŻENIA

Innym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na nasze materiały, jest temperatura...I dla przykładu skok temperatury o 10 stopni, może wywołać zmianę długości do 10 cm dla popularnej 180 (taśmy trzy godzinnej) Nie stanowiło by to jeszcze tak wielkiego problemu, gdyby nie fakt, że taśma magnetyczna nie składa się z jednej warstwy...lecz z tzw. podłoża i warstwy górnej. Przy rożnym współczynniku rozszerzalności temperaturowej tych warstw, może dojść do ich rozwarstwienia.Czytaj dalej...
1, 2, 3, 4, 5, 6Zagrozenia:
- uszkodzenia mechaniczne pod wpływem niewyregulowanej mechaniki lub wirujących głowic
- defekty taœmy pod wpływem niedopasowanej wilgotnoœci i temperatury
- uszkodzenia na skutek utleniania się materiałów magnetycznych taœm ME i MP
- pogorszenie jakości pod wpływem kurzu, dymu papierosowego, czy alkoholu
- zakłócenia powstałe na skutek pola magnetycznego czytaj wiecej
Copyright © 12cm.pl
designed by Templatesbox
Home | Oferta | Cennik | Referencje | Kontakt | Filmowanie | Szkolenia